Knihovní newsletter 3/2017

Publication Year:
2017
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/69213
Author(s):
Skůpa, Jan, Janečková, Hana, Vaishar, Antonín, Fasura, Martin, Třísková, Kamila, Kučera, Martin
Tags:
newsletter, knihovny, vut v brně, czechelib, autorské identifikátory, knihovna fp, tvorba kurzů v prostředí moodle

This newsletter has 0 Wikipedia mention.