English Title Not Available [Turkish Title: EV SAHiBi ULKE ACISINDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKILEYEN FAKTORLER VE TURKIYE UZERINE BIR UYGULAMA]

Citation data:

Ekonomik Yaklasim, ISSN: 1300-1868, Vol: 5, Issue: 12

Publication Year:
1994
Citations 2
Citation Indexes 2
DOI:
10.5455/ey.10174
Author(s):
Filiz OZAG
Publisher(s):
ScopeMed International Medical Journal Management and Indexing System