Vliv receptury a podmínek želatinace na vlastnosti lehčených filmů z PVC

Citation data:

Plasty a kaučuk, ISSN: 0322-7340, Vol: 39, Issue: 11, Page: 327-329

Publication Year:
2002
Usage 69
Abstract Views 69
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1000117; http://hdl.handle.net/10563/1000117
Author(s):
Zapletalová, P.; Stará, Danuše; Vaculík, Jaroslav; Valentová, A.
Publisher(s):
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta technologická
Tags:
PVC; směs; pasta; želatinace; lehčení; struktura; compound; paste; gelatination; expansion; structure
article description
The article describ es preparation of expanded PVC foils from PVC pastes by applying the blowing agent Unicel D 200A. Experimentally, effects of the type polymer and plasticizer have been proved, applied by preparation of the mixture and influence of gelatination on the foam structure.