Determining biodegradation of synthetic materials in biotic environment

Citation data:

Chemicke Listy, ISSN: 0009-2770, Vol: 99, Issue: 14, Page: 106-108

Publication Year:
2005
Usage 265
Abstract Views 265
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1002215; http://hdl.handle.net/10563/1002215
Author(s):
Julinová, Markéta; Hoffmann, Jaromír
Publisher(s):
Česká společnost chemická (ČSCH)
Tags:
Chemistry; biodegradace; životní prostředí; syntetické materiály; biodegradation; environment; synthetic materials
conference paper description
Práce dokumentuje skutečnost, že při rozkladu směsných filmů aktivovaným kalem adaptovaným na PVA bylo prokázáno, že hmotnostní poměr mezi modifikátorem (škrob, bílkovinný hydrolyzát) a změkčovadlem (glycerínem) významně ovlivňuje biologickou rozložitelnost samotného PVA.