Dynamic plantar pressure distribution of type 2 diabetic patients native Chinese

Citation data:

Footwear Science, ISSN: 1942-4280, Vol: 3, Issue: SUPPL.1, Page: S169-S170

Publication Year:
2011
Usage 332
Abstract Views 332
Captures 4
Readers 4
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1002666; http://hdl.handle.net/10563/1002666
DOI:
10.1080/19424280.2011.575852
Author(s):
Luming Yang ; Jin Zhou ; Wuyong Chen ; Petr Hlavacek
Publisher(s):
Informa UK Limited; Taylor & Francis Group
Tags:
Social Sciences; Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Medicine; Engineering; Health Professions
article description
Vyhodnocení distribuce plantárních tlaků na nohách čínských diabetiků z hlediska rizika vývoje dalších komplikací a jejich porovnání s podobnými měřeními.