Dynamic plantar pressure distribution of type 2 diabetic patients native Chinese

Citation data:

Footwear Science, ISSN: 1942-4280, Vol: 3, Issue: sup1, Page: S169-S170

Publication Year:
2011
Usage 270
Abstract Views 270
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1002666, http://hdl.handle.net/10563/1002666
DOI:
10.1080/19424280.2011.575852
Author(s):
Luming Yang , Jin Zhou , Wuyong Chen , Petr Hlavacek
Publisher(s):
Informa UK Limited, Taylor & Francis Group
Tags:
Social Sciences, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Medicine, Engineering, Health Professions
article description
Vyhodnocení distribuce plantárních tlaků na nohách čínských diabetiků z hlediska rizika vývoje dalších komplikací a jejich porovnání s podobnými měřeními.

This article has 0 Wikipedia mention.