Faktory ovlivňující situační postavení firmy na trhu

Citation data:

E+M Ekonomie a Management, ISSN: 1212-3609, Vol: 8, Issue: 1, Page: 134-141

Publication Year:
2005
Usage 461
Abstract Views 260
Downloads 201
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1003410; http://hdl.handle.net/10563/1003410
Author(s):
Kloudová, Jitka; Dobeš, Kamil; Stříž, Pavel
Publisher(s):
Technická univerzita v Liberci
Tags:
matice GE; marketing; management; marketingový audit; konkurenceschopnost; General Electric Matrix; Marketing; Management; Marketing Audit; Competitive Ability; Competitiveness
article description
Současný proces globalizace ekonomiky má za následek, že dochází k vzájemnému propojování domácích trhů s trhy zahraničními, což sebou zároveň přináší rostoucí konkurenci. Tento fakt ovlivňuje podniky, jenž jsou tomuto konkurenčnímu tlaku vystaveny. V roce 2003 bylo provedeno šetření a u 276 českých firem bylo zjišťováno, které faktory jsou významné pro udržení kroku s konkurencí. Cílem výzkumu bylo zmapovat prostředí českých firem z pohledu situačního postavení firem na trhu. Bylo zkoumáno, zda na situační postavení firmy na trhu v rámci Matice GE má vliv obor činnosti, ve kterém firma podniká, kvalita managementu firmy, úroveň marketingu ve firmě, využívání internetu v marketingové činnosti firmy a také kontrola marketingové činnosti prováděná systémem marketingového auditu.