ROLE MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL S VEŘEJNOSTÍ

Publication Year:
2013
Usage 196
Abstract Views 195
Holdings 1
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1004343; http://hdl.handle.net/10563/1004343
ISBN:
9788087500477
OCLC:
879564327
Author(s):
Soukalová, Radomila, 1957-
Publisher(s):
VeRBuM
Tags:
Public; with; Communications; Media; University; Role
book description
Publikace, s názvem „Role mediální komunikace vysokých škol s veřejností“ která se Vám dostává do rukou, volně navazuje a obsahově doplňuje publikaci vydanou autorkou v roce 2012 „Současná role komunikace vysokých škol s cílovými skupinami.“ Tematicky je zaměřena na komunikaci vysokých škol s veřejností a je tedy určena odborné veřejnosti i studentům, kteří se zabývají aktuálními otázkami komunikace vzdělávacích institucí. Obsahově vědecká publikace vychází z teorie marketingu a komunikace vysokých škol a v souladu s demografickým vývoj populace v České republice poukazuje na současnou a významnou úlohu komunikace vysokých škol zaměřenou především na veřejnost.