Bankovnictí a jeho produkty

Publication Year:
2009
Usage 230
Abstract Views 230
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1004430; http://hdl.handle.net/10563/1004430
ISBN:
9788089401079
Author(s):
Kráľ, Miloš
Publisher(s):
GEORG, Žilina
Tags:
mechanism of economy; banking system; Basel I a II; essect and lyabilities produkts; analyses of current financial crisis
book description
Monografie pojednává o podstatě a struktuře bankovnictví včetně jeho hlavních produktů.