Systém predikce doby bezpečného nošení nově pořízené obuvi u dětí

Publication Year:
2015
Usage 270
Abstract Views 270
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1005439; http://hdl.handle.net/10563/1005439
Author(s):
Hlaváček, Petr; Chlachula, Josef
patent description
Vynález se týká systému predikce doby bezpečného nošení nově pořízené obuvi u dětí bez rizika poškození jejich rostoucích nohou, který je přímo aplikovatelný v prodejnách obuvi (u jejich počítačových pokladen). Systém predikce doby bezpečného nošení nově pořízené obuvi u dětí obsahuje vstupní modul (1) měření délky nohy a vložení informace o věku sledovaného dítěte, na něj navazující predikční modul (2) růstu dětské nohy s implementovanými zákonitostmi růstu, případně i se zahrnutými genetickými a lokálními vlivy, propojený s komparativním a inferenčním modulem (3) stanovení predikovaného průběhu růstu délky nohy sledovaného dítěte, na který pak navazuje výstupní modul (4) určení data nejbližší nutné výměny velikosti obuvi u sledovaného dítěte.