Softwarová aplikace pro výpočet teplotních polí v dvouvrstvé rovinné stěně

Publication Year:
2010
Usage 192
Abstract Views 192
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1005564; http://hdl.handle.net/10563/1005564
Author(s):
Janáčová, Dagmar; Charvátová, Hana; Kolomazník, Karel
code / software description
I, Z(MSM7088352102)