Segmentace užitných a bezpečnostních ploch

Publication Year:
2010
Usage 284
Abstract Views 284
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1005591; http://hdl.handle.net/10563/1005591
Author(s):
Adámek, Milan; Neckář, Pavel
code / software description
I, S, Z(MSM7088352102)