Detektory kovů v bezpečnostních aplikacích

Citation data:

Bezpečnostní technologie, systémy a management IV., Page: 365-380

Publication Year:
2014
Usage 177
Abstract Views 177
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1005838; http://hdl.handle.net/10563/1005838
Author(s):
Valouch, Jan
Publisher(s):
VeRBuM
Tags:
magnetic field; alarm applications; Metal detectors
book chapter description
Předložená kapitola prezentuje základní informace v oblasti významu, klasifikace, principu činnosti a požadavků na detektory kovů pro použití v bezpečnostních aplikacích (vstupní a výstupní bezpečnostní prohlídky osob a předmětů).