Integrovaný záchranný systém

Citation data:

Bezpečnostní technologie, systémy a management IV., Page: 117-132

Publication Year:
2014
Usage 165
Abstract Views 164
Downloads 1
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1005847; http://hdl.handle.net/10563/1005847
Author(s):
Lukáš, Luděk
Publisher(s):
VeRBuM
Tags:
Operation Control; Commander of Intervention; Crisis Management; Integrated Rescue System
book chapter description
Cílem kapitoly je specifikace vývoje integrovaného záchranného systému v České republice a na Slovensku. V úvodu je analyzováno poslaní a specifikace poslání IZS. Hlavní část kapitoly tvoří struktura a způsob operačního řízení zásahu. Pozornost je věnována typovým činnostem a působnosti velitele zásahu. V závěru jsou diskutována specifika IZS na Slovensku.