Akademická klíma a vedecká socializácia doktoranda

Citation data:

Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult, Page: 129-141

Publication Year:
2013
Usage 204
Abstract Views 204
Groups:
Researchers:
Peter Gavora
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1005875; http://hdl.handle.net/10563/1005875
Author(s):
Gavora, Peter
Publisher(s):
Univerzita Palackého v Olomouci
Tags:
higher education; determinants; organizational climate; academic staff; management
book chapter description
V průběhu vývoje českého vysokého školství byl zaznamenán přechod z elitní fáze vzdělávacího procesu v podobě tradičních univerzit jako vzdělávacích institucí do fáze univerzálního přístupu k zajištění terciárního vzdělávání nejen na tradičních univerzitách. Česká republika tak dosáhla značné dynamiky růstu podílu vysokoškolsky vzdělaných jedinců v populaci. V současné době se trend vývoje mění, je usilováno o posílení kvality vysokého školství, zapojení vnějších aktérů do plánování a hodnocení činnosti vysokých škol. Právě uvedené vnější determinanty společně s determinantami vnitřními ovlivňují funkce vysokých škol. Naplňování funkcí vysokých škol a fakult ovlivňuje jejich organizační klima, v němž se vnější a vnitřní determinanty odráží.