Chaos a řád v neziskovém sektoru

Citation data:

Chaos a řád v projektovém managementu a marketingových komunikacích, Page: 99-118

Publication Year:
2013
Usage 83
Abstract Views 83
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1005885
Author(s):
Göttlichová, Marcela
Publisher(s):
VeRBuM
Tags:
projects of non-profit organizations; non-profit non-governmental organizations; non-profit sector; system; Chaos
book chapter description
Stále ještě převažují neziskové organizace, které nespatřují důvod k využívání profesionálních marketingových pracovníků. Hlavní příčinu spatřují v nedostatku financí i lidského potenciálu, což potvrzují i výsledky výzkumného šetření. Marketingové aktivity tak následně nemají v těchto organizacích žádný stanovený systém, nedrží se pevného řádu, nejsou stanoveny cíle marketingových aktivit, způsob kontroly a veškerá marketingová komunikace se děje bez přesně určeného plánu. Jednou z možností, jak neziskovým organizacím pomoci, je realizace kooperace se studenty vysokých škol příslušných oborů. K významný přínosům tak můžeme zařadit speciální kurz projekty neziskových organizací (PRON), jenž je již desátým rokem realizován na Ústavu marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně a jehož obsahem je rozšíření reciproční kooperace s organizacemi neziskového sektoru se zaměřením na zpracování projektů neziskových organizací v aktuálním sociálním kontextu partnerského prostředí.