Specifikace a analýza požadavků při návrhu

Citation data:

Vybrané aspekty návrhu webových informačních systémů, Page: 13-20

Publication Year:
2013
Usage 123
Abstract Views 122
Downloads 1
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1005917; http://hdl.handle.net/10563/1005917
Author(s):
Šilhavý, Petr
Publisher(s):
Šilhavý s. r. o.
Tags:
Web development; software methodologies; requirements
book chapter description
Každý softwarový projekt začíná tím, že vzniká potřeba či cíl, který má být vyřešen. Stále se setkáváme s tím, že tyto potřeby jsou popsány velmi nejasně bez potřebné úrovně podrobnosti. Softwarové firmy – některé – stále věnují nedostatečný prostor úvodním fázím projektu či úvodním fázím projektových přírůstků.