Vážná hudba na internetu

Citation data:

Tradiční a nové v marketingové komunikaci

Publication Year:
2011
Usage 171
Abstract Views 171
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1006038; http://hdl.handle.net/10563/1006038
Author(s):
Bačuvčík, Radim
Publisher(s):
VeRBuM
Tags:
Internet; arts marketing; music marketing; classical music
book chapter description
Kapitola se zabývá možnostmi využití internetu jako dynamicky se rozvíjejícího média při marketingové komunikaci a propagaci vážné hudby. Všímá si způsobu, jakým hudební instituce, osobnosti z oblasti vážné hudby a především její příznivci v současné době s internetem pracují, srovnává tento stav se situací před třemi lety a naznačuje možnosti jeho využití v budoucnosti.