Technologická podmíněnost informační převahy.

Citation data:

Panoráma mapping security discourse 2007 - 2008

Publication Year:
2008
Usage 276
Abstract Views 276
Repository URL:
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1006130; http://hdl.handle.net/10563/1006130
Author(s):
Lukáš, Luděk
Publisher(s):
CENAA
Tags:
information support; information technology; managemet
book chapter description
Kapitola v knize pojednává o technolocké podmíněnosti a vlivu kvality informačních technologií na úroveň řízení.