Sportovní hala

Publication Year:
2012
Usage 8
Abstract Views 5
Downloads 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/10391
Author(s):
Horká, Petra
Tags:
Nosná konstrukce; sportovní hala; vaznice; dřevěný vazník; ocelový sloup; táhla; příčná vazba; patka; zatížení; posouzení.; Load bearing glue laminated timber structure; sports hall; purlin; panel girder; column; brace; cross link; column base; load; internal forces; examination.
thesis / dissertation description
V diplomové práci je vypracován ve dvou variantách návrh nosné konstrukce sportovní haly pro běžné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková) o půdorysných rozměrech 42 m x 72 m a světlé výšce 8 m. Konstrukce je navržena pro oblast Brno. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné konstrukční prvky jako dřevěný lepený plnostěnný vazník, dřevěné vaznice, ocelové trámky, ztužidla a táhla, sloupy, které spolu s vazníkem tvoří příčnou vazbu, dále patka a kotvení. Vybraná varianta je dále podrobněji rozpracována. Součástí práce je výkresová dokumentace vybrané varianty skládající se z dispozičního výkresu, výkresu vybraných konstrukčních dílců a charakteristické detaily.