Návrh repliky letounu L-40 "Meta Sokol" - základní rozměry - technologie

Publication Year:
2008
Usage 9
Downloads 5
Abstract Views 4
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/1220
Author(s):
Lipková, Alica
Tags:
Geometrické parametry; odporová polára; momentová křivka; aerodynamický střed letounu; vrtulová charakteristika; letové výkony; hmotnostní obálka; technologičnost; Geometrical dimensions; drag polar; moment curve; aerodynamic centre of airplane; propeller characteristic; performance; weight envelope; technology
thesis / dissertation description
Cílem této práce je připravit podklady k realizaci repliky letounu L-40 „Meta Sokol“ splňující požadavky předpisu CS-VLA (Certification Specification for Very Light Aeroplanes). Úvodní část pojednává o odlišnostech a změnách provedených vůči původnímu letounu, nutné k plnění požadované předpisové báze. Jednou z hlavních náplní první části práce je definice základních rozměrů repliky a příprava aerostatických podkladů, včetně kontroly podélné stability. Dalším řešeným úkolem je výběr vhodné pohonné jednotky a výpočet odpovídajících výkonů. Práce dále obsahuje podrobný hmotový rozbor a výpočet centráží, které jsou důležité při řešení stability letounu. Poslední kapitola je věnována stručnému popisu výrobního postupu jednotlivých dílů a pojednává také o možnosti ovlivnění technologičnosti výroby leteckých komponent.