Technologie výroby součásti tvářením

Publication Year:
2010
Usage 130
Downloads 72
Abstract Views 58
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/12324
Author(s):
Litochlebová, Soňa
Tags:
stříhání; tažení; lemování; víko; shearing; deep drawing; bending; cover
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce řeší zefektivnění výroby víka z plechu. Nový technologický postup ušetří dvě výrobní operace tažení. Zvoleno je tažení válcové nádoby s přírubou a její následné kalibrování podle zadané výkresové dokumentace. Poslední fází tažení je zhotovení kruhového otvoru a jeho lemování. Tím se dosáhne výsledného tvaru víka.