Vliv tepelného namáhání na vnitřní a povrchový odpor polymerních materiálů

Publication Year:
2008
Usage 6
Abstract Views 4
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/1234
Author(s):
Rohel, Tomáš
Tags:
fotovoltaické články; degradace dialektrik; měrný odpor; povrchový odpor; vnitřní odpor; zrychlené stárnutí; suché teplo; EVA; TPU; solar cell; degradation of dialetric; volume electric resistivity; surface eletric resistivity; elevated aging; dry heat
thesis / dissertation description
Předkládaná práce popisuje metody měření a testování ochranných vrstev použitých v solárních panelech. V dalším bodě je vypracovaná rešerše norem pro degradační testy. Hlavním úkolem diplomové práce je proměřit měrný vnitřní a povrchový odpor u zvolených materialů a určit předpokládanou životnost těchto materiálů. Vyhodnocení vlastností probíhá po zrychleném stárnutí působením suchého tepla. Vzorky materiálů byly připraveny ve spolupráci s firmou Solartec s.r.o.