Měření výkonu motocyklu

Publication Year:
2012
Usage 8
Abstract Views 5
Downloads 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/14025
Author(s):
Rampáček, Bernard
Tags:
Motocykl; dynamometr; zkušebna; výkon; moment.; Motorcycle; dynamometer; testing; power; torque.
thesis / dissertation description
Tato bakalářská práce se zabývá principem fungování současných válcových zkušeben používaných k měření výkonu motocyklů. Dále podstatou měření, výslednými hodnotami a účelem těchto zkoušek. Následně se zabývá v současnosti používanými typy válcových výkonových zkušeben, určených pro měření výkonů motocyklů, a v závěru obsahuje možné konstrukční řešení způsobu upevnění motocyklu na válcové výkonové zkušebně, primárně určené pro měření výkonu osobních automobilů.