Rám přívěsu Pillar pro přepravu betonových sloupů

Publication Year:
2010
Usage 1
Abstract Views 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/14593
Author(s):
Urban, Jiří
Tags:
technické a provozní parametry; betonový sloup; maximální pojezdová rychlost; řešení dynamiky a kinematiky obecných mechanismů; metoda konečných prvků (MKP); technical and operating parameters; concrete pillar; maximal travelling speed; multi-body system (MBS); finite element method (FEM)
thesis / dissertation description
Cílem této diplomové práce je rozbor konstrukce zařízení pro převoz betonových sloupů Pillar. Hlavní zkoumanou částí je rámová konstrukce. K výpočtu zátěžových stavů je použit systém počítačové dynamiky těles, kde je provedena simulace jízdy zařízení v terénu. Vypočtené zátěžové stavy budou užity jako okrajové podmínky modelu pro pevnostní kontrolu. Metoda řešení je metoda konečných prvků. Získané výsledky budou vyhodnoceny a na jejich základě provedeny změny konstrukce rámu. Nedílnou součásti práce je výkresová dokumentace provedených změn konstrukce rámu.