Motory na alternativní paliva

Publication Year:
2010
Usage 2
Abstract Views 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/15878
Author(s):
Mišelnický, Lukáš
Tags:
alternativní; CNG; LNG; LPG; bionafta; alternative; CNG LNG; biodiesel
thesis / dissertation description
Bakalářská práce se zabývá popisem motorů na alternativní paliva. Jsou zde prezentovány různé druhy paliv, jejich vlastnosti a úpravy motorů tak, aby tyto paliva mohly spalovat. Na závěr je celkové zhodnocení s vyhlídkou na budoucí vývoj.