Aplikace vybraných metod k analýze oxidačního stresu

Publication Year:
2010
Usage 290
Abstract Views 154
Downloads 136
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/16223
Author(s):
Lízalová, Martina
Tags:
oxidační stres; lipidová peroxidace; chronická pankreatitida; nitrity; antioxidační kapacita; zánětlivé cytokiny; oxidative stress; lipid peroxidation; chronic pancreatitis; nitrites; total antioxidant capacity; inflammatory cytokines
thesis / dissertation description
Chronická pankreatitida (CHP) je progresivní onemocnění charakteristické chronickým zánětem pankreatické tkáně, který má různou etiologii. Oxidační stres, který je provázen zánětlivými procesy, se jeví jako velmi významný faktor přispívající k rozvoji chronické pankreatitidy. Cílem této práce bylo stanovit hladiny produktů lipidové peroxidace malondialdehydu (MDA) a 4-hydroxynonenalu (4-HNE), společně s nitrity, antioxidační kapacitou, pro- a protizánětlivými cytokiny, biochemickými a hematologickými parametry v plazmě pacientů s chronickou pankreatitidou a v plazmě kontrolních jedinců. Plazmatické hladiny MDA a 4-HNE byly stanoveny vysoceúčinnou kapalinovou chromatografií. Celková antioxidační kapacita plazmy vůči peroxylovému radikálu byla stanovena chemiluminiscenční metodou. Nitrity byly stanoveny za použití Griessovy reakce. Zánětlivé cytokiny - TNF-alfa; TNF RI; PDGF-AB; TGF-beta, společně s myeloperoxidázou a hyaluronanem byly stanoveny za použití ELISA metody. V plné krvi byly pak stanoveny také biochemické a hematologické parametry standardními metodami.