Variantní řešení výroby jezdce

Publication Year:
2010
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/16448
Author(s):
Chládek, Martin
Tags:
srovnání technologií; stříhání; ohýbání; přesné stříhání; nekonvenční metody dělení materiálu; tlakové lití zinku; MIM; vstřikování kovových prášků; kontinuální ohýbání tvarovými válci; technology comparison; cutting; bending; precision cutting; non-conventional methods of material separation; zinc die casting; metal injection molding; roll forming
thesis / dissertation description
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojní inženýrství předkládá návrh technologií použitelných při výrobě jezdce, který je součástí aretačního mechanismu vyráběného firmou TOKOZ a.s., a podává zhodnocení jejich vhodnosti. Zvažovanými technologiemi jsou odlévání, vstřikování kovového prášku (MIM), kombinace nekonvenčních metod dělení materiálu a ohýbání, konvenčního stříhání a ohýbání, stříhání a kontinuálního ohýbání tvarovými válci a přesného stříhání a ohýbání. Na základě porovnání parametrů jednotlivých technologií zejména z hlediska požadované přesnosti, nákladů na výrobu jednoho kusu a časové náročnosti byla jako nejvhodnější varianta zvolena z hlediska produktivity kombinace konvenčního stříhání a ohýbání a z hlediska přesnosti výroby kombinace přesného stříhání a ohýbání.