Komunikační systém malého mobilního robotu

Publication Year:
2012
Usage 6
Abstract Views 4
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/16649
Author(s):
Petrov, David
Tags:
Bezdrátová komunikace; RS232; UART; TTL; Radiomodem; Bluetooth; komunikační protokol; kolový robot.; Wireless communications; TTL radiomodem; communication protocol; wheeled robot.
thesis / dissertation description
Diplomová práce řeší problematiku bezdrátového přenosu mezi operátorskou stanicí a robotem. Je zde řešen způsob testování parametrů předložených bezdrátových modulů, jejich srovnání v daném prostředí a návrh komunikačního protokolu.