Vliv uložení jamky totální endoprotézy na mechanické vlastnosti kyčelního spojení

Publication Year:
2009
Usage 100
Abstract Views 61
Downloads 39
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/16848
Author(s):
Štekl, Martin