Vliv uložení jamky totální endoprotézy na mechanické vlastnosti kyčelního spojení

Publication Year:
2009
Usage 19
Abstract Views 12
Downloads 7