Výtah pro přepravu osob 675 kg

Publication Year:
2011
Usage 9
Abstract Views 6
Downloads 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/17266
Author(s):
Špunar, Martin
Tags:
Výtah; klec výtahu; rám; vodítko; statický výpočet; Metoda konečných prvků (MKP); Lift; lift cage; frame; guide; design calculation; Finite elements method (FEM)
thesis / dissertation description
Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosného rámu klece výtahu pro přepravu osob s nosností 675 kg. Její hlavní náplní je následná pevnostní analýza pomocí Metody konečných prvků (MKP). Práce rovněž obsahuje výpočet hmotnosti protizávaží. Dále byl proveden výpočet ukotvení vodítek, která jsou určena pro tuto konstrukci a jejich pevnostní kontrola dle normy ČSN EN 81-1. Součástí práce je i výkres sestavy nosného rámu klece výtahu. Diplomová práce probíhala ve spolupráci s firmou LIFTMONT CZ s.r.o.