Návrh malé vodní elektrárny

Publication Year:
2008
Usage 123
Downloads 67
Abstract Views 56
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/17850
Author(s):
Salášek, Petr
Tags:
malá vodní elektrárna; energie vody; vodní turbína; generátor; small water-power station; water energy; water turbine; generator
thesis / dissertation description
Tato bakalářská práce v první části pojednává o využívání energie vodních toků v podmínkách České republiky. V druhé části se řeší konstrukce malé vodní elektrárny pro konkrétní podmínky. Na závěr je návrh zhodnocen z ekonomického pohledu.