Elektronické stabilizační systémy osobních automobilů

Publication Year:
2011
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/1848
Author(s):
Musil, Jan
Tags:
ABS; ASR; ESP; řídící jednotka; brzdová soustava; regulace; stabilizace; smyk; brzdná síla; snímač; rychlost; zrychlení; electronic control unit; braking system; regulation; stabilization; braking force; sensor; system; velocity; acceleration
thesis / dissertation description
V této bakalářské práci jsou popsány základní elektronické systémy stabilizace. Tyto systémy slouží především k aktivní bezpečnosti v provozu, ale také k jízdnímu pohodlí posádky. Hlavní část práce je zaměřena na systémy ABS, ASR a ESP. Další části jsou zaměřené na ostatní přídavné systémy, které se stále vyvíjí. Součástí této práce je také pohled jednotlivých automobilek a možné kroky do budoucna.