Porovnání kompozitních a tradičních materiálů používaných v cyklistickém průmyslu

Publication Year:
2011
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/18927
Author(s):
Ševeček, Jan
Tags:
Karbon; kompozitní materiály; veloprůmysl; Carbon; composite materials; bicycle industry
thesis / dissertation description
Tato závěrečná práce shrnuje základní informace o tradičních materiálech určených na výrobu cyklistických rámů v porovnání s kompozitními materiály. Popisuje mechanické vlastnosti, technologické vlastnosti, způsob tváření a tepelného zpracování jednotlivých slitin. Informuje o jejich použití ve veloprůmyslu.