Daňová uznatelnost finančních nákladů na úvěry a půjčky v konkrétních obchodních společnostech

Publication Year:
2013
Usage 6
Abstract Views 4
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/21630
Author(s):
Bednářová, Kamila
Tags:
daň z příjmů; daňová uznatelnost; náklad; úvěr; půjčka; úrok; income tax; tax allowance; cost; credit; loan; interest
thesis / dissertation description
Diplomová práce pojednává o otázkách vznikajících při přijímání úvěrů a půjček a posouzení daňové uznatelnosti souvisejících finančních nákladů pro účely daně z příjmů právnických osob. Zabývá se problematikou z perspektivy obchodních společností a obsahuje návody k aplikaci příslušných ustanovení zákonů. Stěžejní je praktická část diplomové práce, kde se podrobně věnuji reálným problémům konkrétních obchodních společností. Zde jsou obsaženy návrhy optimalizace úvěrů a půjček s ohledem na daňový dopad.