Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná dehydratací

Publication Year:
2013
Usage 2
Abstract Views 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/23798
Author(s):
Šebesta, Pavel
Tags:
Slévárenská pojiva; dehydratace; INOTEC®; DILAB®; CORDIS; HYDROBOND; BEACHBOX®; GMBOND; deriváty celulózy; Foundry binders; dehydratation; derivatives of cellulose
thesis / dissertation description
Ekologický tlak na slévárenství přiměl výrobce k vývoji nových organických a anorganických pojiv. Jednou z možností jsou vodou rozpustná pojiva vytvrditelná dehydratací. Kromě pevnostních vlastností a regenerovatelnosti formovacích směsí se pohlíží na množství emisí vzniklých během odlévání. Při používání těchto nových pojiv není zapotřebí nákladných modifikací strojů pro práci s formovací směsí.