LABORARTORY BRNO

Publication Year:
2013
Usage 7
Abstract Views 4
Downloads 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/24943
Author(s):
Stýblo, Jakub
Tags:
Nároží; Galerie architektury; Koliště; Ringstrasse; Art; Design; Digitální media; Corner; Gallery of Architecture; Digital Media
thesis / dissertation description
Architektonický návrh na východního nároží křižovatky ulice Koliště a Milady Horákové. Programem objektu je galerie architektury a design se zaměřením na nová digitální média doplněné o přednáškový sál a dílny pro workshopy a hackerspace. Architektonický výraz a jeho hlavní motiv návrhu je pohyb a tok lidí. Objekt je „vybroušen“ z pohybu lidí a aut. Návrh byl navrhován jako tři objekty, které se následně fluidně propojí a vytvoří kontinuální celek jedné hmoty. Konstrukce objektu je kombinací stěnového a skeletového systému ze železobetonu.