Design parkové lavičky

Publication Year:
2013
Usage 251
Downloads 142
Abstract Views 109
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/26071
Author(s):
Soušek, Vít
Tags:
Parková lavička; design; ocelový plech; město; veřejný prostor.; Park bench; steel plate; city; public space.
thesis / dissertation description
Tato práce se zabývá designem parkové lavičky. Její první část analyzuje design tohoto prvku městského mobiliáře z hlediska historie a současnosti. Druhá část pak pojednává o vlastním řešení designu. Hlavním cílem bylo navrhnout elegantní moderní lavičku, která zajímavým způsoben oživí vzhled veřejného prostoru dnešního města. Návrh vznikal s ohledem na estetiku, ergonomii, vyrobitelnost a další nezbytné aspekty průmyslového designu.