Porovnávání významných bodů pro detekci objektů v obraze

Publication Year:
2013
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/26194
Author(s):
Trávníček, Vojtěch
Tags:
Počítačové vidění; detekce významných bodů v obraze; SIFT; SURF; porovnávání obrazů; testovací obrazy pro detektory významných bodů; porovnání medicínských obrazů; fundus kamera; Computer vision; feature point detection; image comparison; feature point testing images; comparsion of medical images; fundus camera
thesis / dissertation description
Tato práce se týká oboru počítačového vidění. Konkrétně se věnuje extrakci významných bodů z obrazu jako prostředek pro srovnání obrazů a vyhledávání objektů. Jsou zde zmíněny 4 metody, které jsou porovnávány z hlediska účinnosti a využití. Jako hlavní algoritmy jsou zde zmíněny SIFT a SURF, které jsou v poslední době nejčastěji využívané. Jsou zde popsány taky metody popisu významných bodů a jejich porovnávání. Jsou zde vloženy testovací obrazy pro primární testování implementovaného algoritmu. Nakonec je popsána implementace metody SURF a je otestována z hlediska několika nejvýznamnějších parametrů.