Optimalizace toku vratných obalů v rámci koncernu

Publication Year:
2013
Usage 11
Abstract Views 6
Downloads 5
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/26321
Author(s):
Fusová, Daniela
Tags:
Logistika; materiálový tok; informační tok obalů; vratné obaly; obalové hospodářství.; Logistics; material flow; information flow of packaging; returnable packaging; packaging management.
thesis / dissertation description
Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci toku vratných obalů v rámci koncernu. Na základě analýzy skladování, informačního toku a řízení vratných obalů ve vybraném podniku a zhodnocení současných teoretických přístupů k obalovému hospodářství navrhuje změnu v řízení vratných obalů v podniku s cílem optimalizovat logistické náklady.