Plánování cesty robotu pomocí posilovaného učení

Publication Year:
2013
Usage 2
Abstract Views 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/26651
Author(s):
Veselovský, Michal
Tags:
Plánování cesty; posilované učení; Q-učení; robot; umělá inteligence; Path planning; reinforcement learning; Q-learning; artificial intelligence
thesis / dissertation description
Tato práce se zabývá plánováním cesty pro autonomního robota v prostředí se statickými překážkami. Součástí práce je analýza různých přístupů k plánování cesty robota, a v implementační části popis metod využívajících posilovaného učení a experimenty s nimi. Hlavními výstupy práce jsou funkční algoritmy pro plánování cesty založené na Q-učení, ověření jejich funkčnosti a vzájemné srovnání.