Přehled vývoje kosmických raketoplánů

Publication Year:
2013
Usage 4
Downloads 2
Abstract Views 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/26939
Author(s):
Kapoun, Tomáš
Tags:
Raketoplán; vztlakové těleso; historie; vývoj; Space Shuttle; lifting body; history; development
thesis / dissertation description
Tato práce formou studie mapuje historicko-technický vývoj raketoplánů od jejich počátku až po současnost. V úvodu jsou raketoplány rozděleny do kategorií a následně jsou přiblíženy důvody vzniku těchto strojů. Druhá část se věnuje již samotnému vývoji a jednotlivým konstrukcím nejen USA a SSSR, ale přibližuje vývoj raketoplánu i v Evropě a Japonsku. Předposlední kapitola popisuje dvě tragické havárie raketoplánů USA a jejich příčiny. Poslední částí práce je závěr spolu s předpokládaným vývojem kosmonautiky v blízké budoucnosti.