Svařování speciálních optických vláken

Publication Year:
2013
Usage 6
Abstract Views 4
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/27260
Author(s):
Hlavatý, Václav
Tags:
Optické vlákno; polarizaci zachovávající; svařování; Optical fiber; polarization maintaining; splicing
thesis / dissertation description
Cílem bakalářské práce je navrhnout svařovací procesy pro speciální optická vlákna. V textu jsou popsány postupy úprav základního svařovacího procesu pro tři vlnové délky PM vláken. Pro každý typ vlákna byl vytvořen specifický svařovací proces. Každý takto optimalizovaný svařovací proces byl otestován z hlediska reprodukovatelnosti.