Řízení zahradního skleníku

Publication Year:
2013
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/27620
Author(s):
Czudek, Aleš
Tags:
Skleník, teplota, vlhkost, AS-i sběrnice, AS-i master, slave, regulovaná soustava, model, OPC rozhraní, Greenhouse, temperature, humidity, AS-i bus, regulated system, OPC client, OPC server
thesis / dissertation description
Tato práce se zabývá řešením bakalářského projektu řízení zahradního skleníku. Cílem bylo popsat reálný skleník s aplikací technologie využívající elektronický řídicí systém Siemens a sběrnicové technologie AS-Interface. Dále vytvořit model regulované soustavy a navrhnout řízení teploty ve skleníku.

This thesis / dissertation has 0 Wikipedia reference.