Rodinný dům

Publication Year:
2013
Usage 6
Downloads 3
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/29375
Author(s):
Chladová, Adéla
Tags:
novostavba jednoplášťová plochá střecha; zděná konstrukce; částečně podsklepený; rodinný dům; new building; single-layer flat roof; brick construction; partial basement; detached house
thesis / dissertation description
Projekt řeší novostavbu rodinného domu v Havlíčkové Brodě. Cílem práce je vypracovat projektovou dokumentaci na úrovni pro provedení stavby. Novostavba je určena pro čtyři osoby k celoročnímu užívání. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Budova je navržena jako zděná z keramických tvárnic POROTHERM. Střecha je plochá, jednoplášťová. Terén je mírně svažitý.