Polyfunkční dům

Publication Year:
2013
Usage 7
Downloads 4
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/29454
Author(s):
Hradský, Peter
Tags:
polyfunkčný objekt; suterén; rovná strecha; výřah; železobetónové schodisko; stena; ordinácia; administratíva; byty; stropná doska; dutinové panely; multifunctional building; basement; flat roof; elevator; reinforced concrete stals; walls; sumery; administration; flats; ceiling board; holloe core slabs
thesis / dissertation description
Polyfunkčný objekt je navrhovaný ako samostatne stojaca novostavba v katastrálnom území Žilina na súkromnej parcele č. 4518, ulica Alexandra Rudnaya. Objekt je situovaný v staršej časti mesta zo šeřdesiatych rokov s prevládajúcimi bytovými domami. Typ polyfunkčného objektu je dominantný s obytnou funkciou. Objekt celkom obsahuje štyri bytové jednotky. V prízemí objektu sa nachádzajú kancelárske priestory, priestory ordinácie a vtupov do bytov s príslušenstvom. Každá funkcia má samostatný vstup, ktorý je navrhnutý, ako bezbariérový. V suteréene objektu sú navrhnuté spoločné garáže, pivnice a výmeníková stanica na ohrev TUV a UV všetkých funkcií v objekte. Príhjazd do garáží je riešený z východnej strany z ulice Juraja Sklenára. Objekt je zastrešný plochou jednoplášťovou strechou. Dispozícia budovy je obdĺžnikového tvaru s jedným výstupom na juhovýchodnej strane. Výška atiky strechy je 10,75 m nad terénom.