Mateřská škola v Tišnově

Publication Year:
2013
Usage 1
Abstract Views 1
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/29482
Author(s):
Kerberová, Lenka
Tags:
Mateřská škola; oddělení mateřské školy; herna; učebna; společenská místnost; umývárna; plochá střecha; dřevený příhradový vazník; dvoupodlažní; zděný konstrukční systém; monolitická stropní konstrukce; nursery school; department nursery school; game room; classroom; socialroom; washroom; flat roof; wooden lattice truss; second floor; brick construction systém; monolithic ceiling construction
thesis / dissertation description
Novostavba mateřské školy je umístěna v Tišnově. Budova je dvoupodlažní, částečně podsklepená. V přízemí se nachází dvě samostatná oddělení mateřských škol a hospodářská část. V nadzemním podlaží se nachází společenské místnosti a učebny. V podzemní části jsou sklady. Stavba je vyzděna z keramických tvárnic a zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce jsou monolitické. První nadzemní podlaží bude částečně zastřešeno plochou střechou a nad druhým nadzemním podlažím byla navržena šikmá střecha. Objekt je založen na základových pasech.