Sportovní centrum Brno

Publication Year:
2013
Usage 4
Downloads 2
Abstract Views 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/29509
Author(s):
Zaplatil, David
Tags:
Multifunkce; variabilita; design; dynamika; veřejný prostor; sportoviště; Multifunction; variability; dynamics; public space; sports
thesis / dissertation description
Jedná se o objekt sportovního zařízení, který bude využíván zejména pro lední hokej, dále pak pro pořádání dalších sportovních a společenských akcí. Hlavním architektonickým záměrem při návrhu haly bylo vyhovět moderním požadavkům na provoz a využívání sportovní haly. Hmotové řešení haly je navrženo jako část hyperbolické křivky, která rotuje kolem středové osy. Tato hmota je doplněna další křivkou a to po obvodě. Jedná se o sinusoidu, která se celkem dvakrát promítne na hmotě objektu. Tato křivka odděluje konstrukci zastřešení od konstrukce zasklení a dodává hmotě prvek dynamiky, který je podle mého názoru u staveb sportovního charakteru potřebný. Stavba se díky této křivce jeví jako stále se pohybující. Tato křivka má i další účel a to, že v nejvyšším místě křivky, jsou celkem dvě, se nachází i hlavní vstupy do objektu a křivka tím vytváří jakýsi „vstupní portál“.