Návrhy asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu

Publication Year:
2013
Usage 122
Abstract Views 68
Downloads 54
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/29549
Author(s):
Pavličík, Petr
Tags:
R-materiál; změkčovadlo; šaržová obalovna; kontinuální obalovna; paralelní buben; ložní asfaltová vrstva; bod měknutí; penetrace; Reclaimed asphalt; plasticizer; batch mixing plant; continuous mixing plant; parallel drum; asphalt binder course; softening point; penetration
thesis / dissertation description
V úvodu diplomové práce jsou uvedeny možnosti získávání a zpracování asfaltového recyklátu. Hlavním bodem práce je návrh asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu pro ložní asfaltové vrstvy. Asfaltové směsi byly navrženy s obsahem 0%, 30%, 50% a 70% R-materiálu. Na jednotlivých asfaltových směsích byly porovnány parametry stanovené funkčními zkouškami – odolnost proti trvalým deformacím a odolnost vůči vodě.