Modernizace trati Brno – Přerov v okolí Vyškova pro rychlost 200 km/h

Publication Year:
2013
Usage 6
Downloads 3
Abstract Views 3
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/29609
Author(s):
Hašek, Jan
Tags:
železniční trať; železniční stanice; traťový úsek; geometrické parametry; bezstyková kolej; kolejnice; převýšení koleje; railway line; railway station; track section; geometrical characteristic; continous welded rail; rails; superelevation
thesis / dissertation description
Cílem diplomové práce je navrhnout modernizaci železniční trati č. 300 Brno – Přerov v okolí Vyškova pro rychlost 200 km/h. Řešený úsek se nachází mezi stanicemi Luleč a Ivanovice na Hané. Diplomová práce je zpracována ve dvou variantách. První varianta navrhuje vedení trati přes žst. Vyškov, včetně nezbytných úprav dotčené železniční stanice. Druhá varianta navrhuje vedení trati mimo Vyškov s mimoúrovňovým připojením železniční stanice.