Bytový dům

Publication Year:
2013
Usage 5
Abstract Views 3
Downloads 2
Repository URL:
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/29643
Author(s):
Uhlíř, Karel
Tags:
Bytový dům; dispozice; místnost; koupelna; pokoj; ložnice; toaleta; sprcha; umyvadlo; základ; výkop; terasa; podlaží; schodiště; střecha; zeď; strop; podlaha; komín; dveře; okno; balkon; garáž; zdivo; beton; hydroizolace; tepelná izolace; protihluková izolace; kanalizace; dřevo; ocel; sklo; dlažba; Residential house; layout; room; bathroom; bedroom; toilet; shower; sink; foundation; excavation; terrace; floor; stairs; roof; wall; ceiling; chimney; doors; window; balcony; garage; masonry; concrete; waterproofing; heat insulation; sound insulation; drainage; wood; steel; glass; tiles
thesis / dissertation description
Diplomová práce zpracovává komplexní dokumentaci stavební části novostavby bytového domu na úrovni prováděcího projektu stavby. Návrh klade důraz na dispoziční řešení s vazbou na zajištění konstrukce po stránce technické, statické, požární bezpečnosti, ochrany proti hluku, úspory energie, bezpečnost při užívání. Práce je provedena v elektronické formě pomocí programů Autocad a Microsoft Word (PDF Creator).